Vybavenie

Vybavenie

| Pozemkové úpravy PENTAS

Geodetické prístroje na zber údajov

 

Meranie pomocou družíc

LEICA 1200 2 ks.
- dvojfrekvenčný GPS/GLONASS prístroj pre meranie v reálnom čase s centimetrovou presnosťou,
- efektívne meranie pomocou siete referenčných staníc SK-POS, ktorú prevádzkuje Geodetický a kartografický ústav v Bratislave - nevyhnutnosť pokrytia územia signálom GPRS mobilných operátorov, alebo možnosť využitia permanentnej stanice zástupcu výrobcu Leica na Slovensku v Ivánke pri Dunaji,
- spolu oba prístroje môžu pracovať nezávisle od siete SK-POS, jeden prístroj je referenčný, druhý prijíma korekcie cez rádiové spojenie, toto umožňuje merať v odľahlých územiach.

 

Terestrické meranie

TRIMBLE S6 /rok výroby 2007/ top verzia v robotickom prevedení, bezodrazové meranie dĺžok, s prístrojom môže pracovať jeden človek, magnetický servopohon, rádiové spojenie prístroj - merač, automatická korekcia drobných vybrácií a zmien v polohe prístroja / napr.vplyvom teploty, otrasov, nestability podložia/
Technické parametre :
- uhlová presnosť : 2 sekundy,
- dĺžková presnosť : 3mm plus 2 mm na kilometer.
GEODIMETER 640S /rok výroby 1999/ elektricko-mechanický servopohon, vysoko presná totálna stanica vhodná pre všetky geodetické práce.
Technické parametre :
- uhlová presnosť : 1 sekunda,
- dĺžková presnosť : 2mm plus 2 mm na kilometer.
NIKON NPL 821 /rok výroby 2002/ štandardná totálna stanica vhodná najmä na hromadný zber údajov, ale aj na presnejšie geodetické práce.
Technické parametre :
- uhlová presnosť : 3 sekundy,
- dĺžková presnosť : 3mm plus 3 mm na kilometer.
SOKIA SET 5A /rok výroby 1995/ s poľným digitálnym zápisníkom SDR
- vhodná na hromadný zber údajov

 

 

Nivelačné prístroje
LEICA SPRINTER 100 - digitálny nivelačný prístroj s automatickou registráciou meraných údajov. Presnosť : 2 mm/km
LEICA NA820 - manuálny jednoduchý nivelačný prístroj pre menej presné práce.

 

 

Iné
Laserové ručné diaľkomery vhodné na merania v interiéroch, alebo na meranie omerných mier budov - dva ks.
Profesionálne vysielačky Motorola s pridelenými frekvenciami - 4 ks.

 Počítačové vybavenie
PC Notebook - 4 kusy, rok výroby 2004-2008,
PC rôzne - 12 kusov, rok výroby 2000-2008.

 

 

Programové vybavenie
- operačné systémy Windows XP, Vista, Linux,
- geodetické programy Wkokeš 2x sieťová verzia, 3x samostatná verzia,
- Microstation s nadstavbou pre projekty pozemkových úprav,
- Atlas program pre prácu v digitálnom terénnom modely,
- iné.

 

 

Výstupné zariadenia
Ploter HP DesignJet 1100ps - výkonný postskriptový ploter A0, model z roku 2007.
Ploter HP DesignJet 500 - výkonný striekací ploter, formát A/0, model z roku 2001.

 

 

Ostatné
Multifunkčné zariadenie,
Farebné laserové tlačiarne 2 ks,
Iné tlačiarne, skenery, kopírovacie stroje,
5 vlastných automobilov.

 

Technické a programové vybavenie spoločnosti
COPYRIGHT © 2022 P E N T A S s.r.o.
web stránky, grafika, animácie, video, foto
ProfilReferencieVybavenieRokovanieFotogalériaPracovné ponukyKontakt